پریفرم 95 گرمی دهانه شوینده (PCO)

  • وزن: 95 gr
  • قطر: 44.5 mm
  • طول کلی: 180 mm
  • ضخامت: 4.5 mm
  • ارتفاع گلویی: 26 mm
  • استاندارد گلویی: 45 mm