پریفرم 70 گرمی مایع لباسشویی و نرم کننده

  • وزن: 70 gr
  • قطر: 55 mm
  • طول کلی: 143 mm
  • ضخامت: 3.3 mm
  • ارتفاع گلویی: 18 mm
  • استاندارد گلویی: 55 mm