پریفرم 7 گرمی فشاری

  • وزن: 7 gr
  • طول کلی: 60 mm
  • استاندارد گلویی: 17 mm