پریفرم 105 گرمی دهانه شوینده (PCO)

  • وزن: 105 gr
  • قطر: 44.5 mm
  • طول کلی: 168 mm
  • ضخامت: 4.3 mm
  • ارتفاع گلویی: 26 mm
  • استاندارد گلویی: 45 mm