پریفرم 60 گرمی مایع لباسشویی و نرم کننده

  • وزن: 60 gr
  • قطر: 55 mm
  • طول کلی: 143 mm
  • ضخامت: 2.8 mm
  • ارتفاع گلویی: 18 mm
  • استاندارد گلویی: 55 mm