درب دو تکه Push-Pull

  • وزن: 6.1 gr
  • قطر دهانه: 28 mm
  • طول: 35 mm