دستگیره بطری

  • وزن: 6 gr
  • قطر دهانه: 45 mm
  • طول: 8.5 mm