درب گالن دنده ای استاپردار

  • وزن: 6.35 gr
  • قطر دهانه: 40 mm
  • طول: 21 mm