درب کونیک کشیده

  • وزن: 6 gr
  • قطر دهانه: 28 mm
  • طول: 42 mm