درب کونیک استاپردار

  • وزن: 2.5 gr
  • قطر دهانه: 28 mm
  • طول: 15 mm