درب معمولی بدون استاپر

  • وزن: 2.8 gr
  • قطر دهانه: 32 mm
  • طول: 16 mm