درب معمولی بدون استاپر روغن

  • وزن: 5 gr
  • قطر دهانه: 40 mm
  • طول: 18 mm