درب لاله ای کوچک

  • وزن: 8 gr
  • قطر دهانه: 56 mm
  • طول: 62.5 mm