درب لاله ای متوسط استاپردار

  • وزن: 14 gr
  • قطر دهانه: 56 mm
  • طول: 62.5 mm