درب قفل کودک دو تکه افشانه

  • وزن: 8.5 gr
  • قطر دهانه: 34 mm
  • طول: 37 mm