درب فیلیپ تاپ شامپوبچه

  • وزن: 6 gr
  • قطر دهانه: 23 mm
  • طول: 31.3 mm