درب فیلیپ تاپ استاپردار

  • وزن: 3.8 gr
  • قطر دهانه: 23 mm
  • طول: 27.5 mm