درب سه تکه قفل کودک

  • وزن: 8.5 gr
  • قطر دهانه: 32 mm
  • طول: 28.4 mm