درب سفید کننده قفل کودک

  • وزن: 6.3 gr
  • قطر دهانه: 32 mm
  • طول: 16.7 mm