درب سفیدکننده قفل کودک

  • وزن: 5.1 gr
  • قطر دهانه: 28 mm
  • طول: 21.3 mm