درب دو تکه Push-Pull

  • وزن: 4.5 gr
  • قطر دهانه: 28 mm
  • طول: 37 mm