درب بطری دنده ای استاپردار

  • وزن: 7 gr
  • قطر دهانه: 45 mm
  • طول: 24 mm