بازی شب‌های مافیا در سپهرپلاستیک پدیده

چندی پیش در هلدینگ سپهرپلاستیک پدیده، همکاران دفتر مرکزی با رعایت پروتکلهای بهداشتی به صورت گروه بندی در بازی ” شبهای مافیا” شرکت کردند.

مسابقه مافیا با هدف بهبود روحیه همکاران،آشنایی و ارتقای مهارت‌های ارتباطی، کار گروهی و مهارت تصمیم گیری در چند روز متوالی برگزار شد.  این

مسابقه با تجلیل و اهدای جوایز از سوی مدیریت عامل گروه سپهرپلاستیک پدیده مهندس پورآرین به برندگان به پایان رسید و خاطره ای شیرین و به

یادماندنی را برای این خانواده بزرگ رقم زد.

تیزر بازی “شب‌های مافیا” در سپهرپلاستیک پدیده