بازی شبهای مافیا در سپهرپلاستیک پدیده

چندی پیش در گروه سپهرپلاستیک پدیده، همکاران دفتر مرکزی با رعایت پروتکلهای بهداشتی به صورت گروه بندی در بازی ” شبهای مافیا” شرکت کردند.

این مسابقه که با هدف بهبود روحیه همکاران که در شرایط سخت کرونایی دست از تلاش و همکاری بی دریغ در این سازمان برنداشته اند و همچنین آشنایی و ارتقای مهارتهای ارتباطی، تعاون و همکاری گروهی و مهارت تصمیم گیری در ساختمان مرکزی در چند روز متوالی برگزار شد، با تجلیل و اهدای جوایز از سوی مدیریت عامل گروه سپهرپلاستیک پدیده مهندس پورآرین به برندگان به پایان رسید و خاطره ای شیرین و به یادماندنی را برای این خانواده بزرگ رقم زد.

تیزر بازی “شبهای مافیا” در سپهرپلاستیک پدیده