تمدید گواهینامه های‌ بین‌المللی استاندارد مدیریت کیفیت توسط سپهرپلاستیک پدیده

گواهینامه های “سیستم مدیریت کیفیت”، “مدیریت زیست محیطی” و “مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان” که توسط شرکت سپهرپلاستیک پدیده بزرگترین تولید کننده درب پریفرم و بطری های پت از سوی شرکت CERTROME ایتالیا اخذ شده بود، در شهریور سال 99 تمدید شد.

گواهینامه های بین المللی مدیریت کیفیت به شرح ذیل می باشند:

*گواهینامه ISO9001-2015 (سیستم مدیریت کیفیت)
*گواهینامه ISO14001-2015 (سیستم مدیریت زیست محیطی)
*گواهینامه 2018-ISO 10002 (سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان)