استخدام کارشناس HSE

شرح وظایف:

 • اندازه‌گيري عوامل زيان آور محیط کار (کارکنان و محیط کاری) و ارائه راهکارهای مناسب به منظور کنترل و کاهش آن (بهسازی ارگونومی)
 • برنامه‌ریزی جهت معاينات پزشکی و بهداشتي (قبل ازاستخدام يا بدو شروع به كار، دوره‌اي و اختصاصي
 • بررسي و تجزيه و تحليل معاينات ساليانه
 • نظارت بر اماکن مرتبط با آیین نامه‌های بهداشتی (رستوران، رختکن، سرویس بهداشتی و آشپزخانه) طبق موارد مندرج در آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها
 • تهيه دستورالعمل‌هاي بهداشتي براي مشاغل و فرایندهای کاری
 • برنامه‌ریزی عملیاتی برای بازرسی مستمر در خصوص فرآیند انجام کار و اطمینان از ایمنی شرایط کار کارگران و شناسایی موارد عدم رعایت ایمنی در جهت رفع آنها
 • مستندسازی و گزارش‌دهی کلیه وظایف محوله مرتبط با فعالیت کارگاه و پیگیری در خصوص انطباق آن با قوانین و استانداردهای موجود

شرایط احراز:

 • آقا
 • سن: حداکثر 23-40 سال
 • رشته تحصیلی:بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و مهندسی صنایع
 • دارای کارت پایان خدمت یا معافیت
 • محل کار: زنجان

علاقمندان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:

info@sepehrplastic.com