اخذ گواهینامه های‌ بین‌المللی استاندارد مدیریت کیفیت توسط سپهرپلاستیک پدیده

به همت همکارانمان در شرکت سپهرپلاستیک پدیده در راستای استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت، این شرکت موفق به اخذ گواهینامه‌های بین‌المللی ذیل از شرکت CERTROME ایتالیا گردید:

*گواهینامه ISO9001-2015 (سیستم مدیریت کیفیت)
*گواهینامه ISO14001-2015 (سیستم مدیریت زیست محیطی)
*گواهینامه 2018-ISO 10002 (سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان)