آزمایشگاه

آزمایشگاه سپهر پلاستیک پدیده (بزرگترین تولید کننده پریفرم درب بطری و مستربچ) با همکاری کارشناسان متخصص و با به کارگیری تجهیزات آزمایشگاهی عملکرد محصولات تولیدی را مطابق با آزمونهای استانداردهای ملی و نیز آزمونهای طراحی شده توسط سفارش دهنده بررسی و کنترل می نماید.

واحد آزمایشگاه به دو بخش آزمایشگاه میکروبی و فیزیکی تقسیم می شود:

در آزمایشگاه فیزیکی آزمونهایی بر پایه شناسایی مواد اولیه مواد پلیمری و نیز آمیزه سازی مواد با یکدیگر و تاثیر آن بر روی محصول از لحاظ کمی و کیفی و نیز خواص مکانیکی بررسی می گردد.

آزمون هایی که در آزمایشگاه انجام می گیرد به شرح زیر می باشد:

آزمون یونیورسال خواص مکانیکی:

 • آزمون استحکام کششی و آزمون استحکام فشاری و آزمون مقاومت محصول در انبارش و آزمون نیروی لازم جهت باز شدن درب وآزمون تنش و کرنش با استانداردهای ملی به شماره های 8505 و 8393 انجام می شود.
 • و نیز آزمونهایی بر روی ظروف تولیدی پت بر اساس استاندارد ملی 11610 و ظروف پلی پرو پیلن بر اساس استاندارد ملی 11604 انجام می پذیرد.
 • آزمونهای کارتن با شماره استاندارد ملی 150.
 • آزمون تعیین میزان خاکستر و کربنات کلسیم موجود در محصول با استفاده از دستگاه کوره لوله ای و مطابق استاندارد شماره 7175
 • انجام آزمون نیروی لازم جهت باز و بسته شدن درب های پیچی یا رزوه دار با دستگاه گشتاورسنج درب مطابق استاندارد تعریف شده.

در آزمایشگاه میکروبی کنترل کیفیت محصولات تولیدی از لحاظ میکروبی و بهداشتی بررسی می گردد و تجهیزات آزمایشگاهی زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

 • هود لامینار
 • انواع محیط کشت
 • ترازو
 • آون
 • تجهیزات شیشه ای لازم
 • انکوباتور
 • اتوکلاو
 • شناسایی و تشخیص انواع باکتری و قارچ مطابق استاند ملی

آزمایشگاه میکروبی:

واحد کنترل کیفیت یکی از واحدهای سازمانی مهم در شرکت های تولیدی از جمله شرکت سپهر پلاستیک پدیده است که عملکرد آن در راستای بازرسی و کنترل کیفی مواد اولیه، فرآیند تولید و محصول نهایی و نهایتا تولید و عرضه محصولات با کیفیت و بهداشتی می باشد. در این واحد که متشکل از بخشهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی است، آلودگی های میکروبی کلیه مواد اولیه تا پروسه تولید محصول سالم و عاری از میکروب توسط تیم متخصص مستقر در آزمایشگاه میکروبیولوژی سپهرپلاستیک پدیده انجام می گیرد. کارشناسان مجرب و متخصص این واحد آزمون های لازم را بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی مطابق با SOP داخلی شرکت مورد ارزیابی قرار می دهند.

میکروارگانیسم هایی که در صنعت فراورده های آرایشی- بهداشتی مورد آزمون قرار می گیرند به شرح ذیل هستند:

 1. میکروارگانیسم های مزوفیل هوازی (استاندارد 11804)
 2. کلی فرمها (استاندارد 3759)
 3. سودوموناس آئروژینوزا (استاندارد 9793)
 4. اشریشیا کلی (استاندارد 9933)
 5. استافیلو کوکوس اورئوس (استاندارد 9934)
 6. کپک ها و مخمرها (استاندارد 11169)

روش انجام آزمون:

ابتدا محیط کشت TSB (تریپتیک سوی براث یا نوترینت براث) تهیه و درون بطری ریخته و محیط کشتی که به کلیه قسمت های داخلی بطری آغشته گردیده در دمای 35 -37 درجه انکوبه می شود. پس از 24-48 ساعت بررسی و در صورت وجود کدورت در محیط کشت، جهت تشخیص نوع آلودگی از تست های افتراقی استفاده می گردد.

شمارش کلی مزوفیل های هوازی:

یک سی سی از رقت 01/0 محلول کدر شده در پلیت ریخته و با محیط تریپتیک سوی آگار یا کشت نوترینت آگار کشت پورپلیت انجام داده و کلنی ها پس از 48 ساعت شمارش و در عدد 10 ضرب می شوند.

تست های افتراقی:

از محیط مایع مشکوک در کنار شعله و زیر هود میکروبی، به پلیت های مانیتول سالت آگار، مکانکی آگار، ستریماید آگار، EMB اگار و سابورودکستروز آگار کشت سطحی انجام و پلیت ها به مدت 24 الی 48 ساعت انکوبه می شوند. (محیط کشت SDA یا YGC در دمای 25 درجه به مدت 3 تا 5 روز در انکوباتور یخچال دار قرار می گیرد.)

تفسیر نتایج:

 • محیط کشت مکانکی آگار برای شناسایی کلیفرم ها بکار می رود.
 • محیط کشت EMB آگار برای شناسایی باکتری اشریشیا کلی بکار می رود.
 • محیط کشت ستریماید آگار برای شناسایی باکتری سودوموناس آئروژینوزا بکار می رود.
 • محیط کشت مانیتول سالت آگار برای شناسایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بکار می رود.
 • محیط کشت SDA کلرامفنیکل دار یا محیط کشت YGC برای شناسایی کپک و مخمر بکار می رود.

در محصولات آرایشی بهداشتی حد مجاز کلیفرم ها، اشریشیا کلی، سودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس منفی بوده و حد مجاز مزوفیل های هوازی 102×5 و در مورد کپک و مخمر تا 10 عدد کلنی در واحد CFU/ml مجاز می باشد.

با توجه به عدم وجود استاندارد ملی در خصوص حد مجاز آلودگی بطری ها، این میزان بر اساس SOP سازمان تعریف می شود که در دست اقدام می باشد. بطری هایی که با انواع مایعات دستشویی، ظرفشویی، انواع شامپو سر و بدن مربوط به نوزاد و بزرگسال تولید می شوند به دلیل داشتن ریسک میکروبی، از حساسیت بیشتری برخوردار هستند. بطری هایی که مخصوص انواع مایع لباسشویی، پلی واش، پاک کننده های سطوح، تولید می شوند بصورت هفتگی و رندوم از نظر آلودگی های میکروبی بررسی می گردند.

 به علت حرارت بالایی که در پروسه تولید بطری ها صورت می گیرد احتمال امکان وجود باکتری هایی که از طریق آب آلوده انتقال می یابند (انواع باکتری های گرم منفی از جمله کلیفرم ها، اشریشیا کلی، سودوموناس آئروژینوزا) بسیار کم و انتقال میکروارگانیسم هایی که عمدتا توسط دست آلوده پرسنل منتقل می شوند (استافیلوکوکوس اورئوس و مخمر) محتمل تر می باشند.

آزمایشهایی که روی محصولات مصرفی انجام می شود:

کلیه مواد اولیه ورودی و محصولات تولید شده در کارخانه بر اساس استانداردهای بین المللی مورد تست قرار داده می شوند و برای مشتریان ارسال می گردد.

تست کشش (Tensile) :

کلیه محصولات شرکت با استفاده از این تست مورد آزمایش مقاومت کشش, تنش (نیروی افزایش طول) و کرنش (مقدار و افزایش طول بر حسب درصد) قرار می گیرد تا محصولی متناسب با نیاز مشتری روانه بازار گردد.

نتایجی که از این تست حاصل می شود شامل :

 1. تعیین حداکثر نیروی وارد شده قبل از پارگی محصول (تنش)
 2. تعیین حداکثر ازدیاد طولی قبل از پارگی محصول (کرنش)
 3. تعیین حداقل انرژی لازم جهت پارگی فیلم

تست جریان شناسی (MFI):

جهت تعیین ویژگی های مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد. هر چه MFI دو مواد به هم نزدیکتر باشند خواص مشابه تری دارند.

تست ضربه :

تعیین حداکثر مقاومت محصول در مقابل ضربه.

تست تحمل فشار هوا :

جهت اندازه گیری مقاومت محصول در مقابل افزایش فشار هوای داخل تا قبل از ترکیدگی می باشد.